Nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2015 của học sinh, sinh viên

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch của năm 2015 của học sinh, sinh viên

     Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch (Tết Nguyên Đán - Ất Mùi) năm 2015. Thực hiện theo khung kế hoạch Đào tạo năm học 2014 - 2015 của nhà trường. Phòng Quản lý Đào tạo - CTHSSV thông báo đến quý Khoa, Ban, Trung Tâm lịch nghỉ Tết của học sinh, sinh viên như sau:

     - Tết Dương Lịch: học sinh sinh viên được nghỉ 1 ngày (01/01/2015).

     - Tết Âm lịch: học sinh, sinh viên được nghỉ từ ngày 12/02/2015 (24/12 Âm lịch) đến ngày 28/02/2015 (10/01 Âm lịch). Các ngày còn lại học sinh sinh viên đi học bình thường theo thời khóa biểu của mình.


Chia sẻ thông tin:  

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết