Tham gia cuộc thi vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2015

Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (gọi tắt là Cuộc thi MOSWC) là cuộc thi thường niên về kỹ năng sử dụng ứng dụng văn phòng Microsoft Office do Tập đoàn quốc tế Certiport (Mỹ) tổ chức. Mục đích cuộc thi nhằm thu hút học sinh, sinh viên...

Link:

1. Thông báo tham dự cuộc thi MOSWC 2015 ( Xem trước   ;   Tải về)

2. Tham gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới MOSWC 2015 (  Xem trước   ;   Tải về)

3. Thể lệ tham gia cuộc thi (Xem trước   ;   Tải về)


Chia sẻ thông tin:

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết