• Cán bộ giảng viên khoa công nghệ thông tin
    Cán bộ giảng viên khoa công nghệ thông tin

    Cán bộ, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

   Xem tất cả

Khoa Công nghệ thông tin – Mũi nhọn cho ...

Khoa Công Nghệ Thông Tin (KHMT) được thành lập từ những ngày đầu thành lập trường. Qua gần ...

Tin liên quan:
 
   

   Xem tất cả

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính (KHMT) trình độ cao đẳng- đại học nhằm trang bị ...

Tin liên quan:
 
   

   Xem tất cả

Để trở thành sinh viên Công nghệ thông ...

Với sự phát triển và bùng nổ của lĩnh vực công nghệ, ngành Công nghệ thông tin vẫn luôn thu ...

   Xem tất cả

Đề tài Tra cứu tuyến xe buýt

Nhóm sinh viên lớp 09TH - Khoa Công nghệ thông tin phát triển đề tài tra cứu tuyến xe buýt...

Tin liên quan:

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết