Mớ lớp Anh văn Thiếu nhi miễn phí cho con CB-GV-NV

Thông báo: Ngày 26 tháng 6 năm 2015

Nhằm tạo một môi trường Đại học thân thiện, vừa chơi vừa học cho trẻ em là con của các CB-GV-NV trong tháng hè, đồng thời giúp quý vị vừa tiết kiệm chi phí đăng ký học thêm cho con mình, vừa an tâm làm việc khi các em học tập tại trường Đại học...

Link: Xem trước ; Tải về


Chia sẻ thông tin: