Giảm học phí cho CB-GV-CV tham gia học Cao học tại trường

Thông báo số: 199/TB-DLA ngày 30 tháng 8 năm 2016

Nhằm khuyến khích CB-GV-CV đã công tác tại Trường ít nhất 2 năm 6 tháng tham gia học lên cao học các ngành đang đào tạo của trường (Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp), nhà trường sẽ giảm...


Chia sẻ thông tin: