Thông báo về việc phát triển kênh thông tin tuyển sinh qua facebook

Thông báo số: 06/TB-QLĐT&TS ngày 08 tháng 01 năm 2018

Như chúng ta điều biết kênh thông tin tuyển sinh facebook mang lại rất nhiều lợi ích, hiệu quả cao, không tốn nhiều chi phí. Tuy nhiên, tình hình tương tác với kênh facebook của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An hiện nay còn rất ít người tham gia...

  • Thông báo về việc phát triển kênh thông tin tuyển sinh qua facebook (Xem trước   ;   Tải về)