Thông báo về việc đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt sinh viên và học viên khi đi học trở lại

Thông báo số: 53/TB-DLA ngày 03 tháng 03 năm 2020

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo việc đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị tất cả học viên sinh viên (HVSV): Điền đầy đủ thông tin yêu cầu phiếu khảo sát sức khỏe (mẫu đính kèm)...

  • Thông báo về việc đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt sinh viên và học viên khi đi học trở lại (Xem trước ; Tải về)
  • Phiếu khảo sát sức khỏe học viên, sinh viên (Xem trước ; Tải về)
  • Giấy ra vào cổng công tác phòng, chống virus COVID-19 (Xem trước ; Tải về)