Triển khai viết phiếu xét dự thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN
KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Long An, ngày 08 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v triển khai viết phiếu xét dự thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

1. Nội dung:

     Nhằm chuẩn bị xét dự thi tốt nghiệp vào tháng 1 năm 2015. Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo đến tất cả sinh viên các khóa cũ đã thi tốt nghiệp (không đạt) hoặc chưa thi tốt nghiệp liên hệ Khoa Kế toán để viết phiếu xét dự tốt nghiệp.

2. Thời gian:

     Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02 tháng 01 năm 2015.

3. Địa điểm: tại văn phòng Khoa Kế toán - Kiểm toán

4. Sinh viên tải file đính kèm, điền đầy đủ thông tin và nộp lại Khoa theo quy định.

Thư ký khoa        

      (đã ký)           

 

Huỳnh Thị Thúy     


Chia sẻ thông tin:  

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết