Về việc nhận bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học đợt 2 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc nhận bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học đợt 2 năm 2014

Để công tác quản lý văn bằng tốt nghiệp chặt chẽ hơn và nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp đi làm có điều kiện nhận bằng tốt nghiệp, Khoa Kế toán - Kiểm toán thông báo đến HSSV đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm nhận bằng :

- Thời gian: từ ngày 20-24/12/2014 (từ 8h00 – 16h30). Sinh viên không đến nhận bằng theo thời gian trên chỉ được nhận bằng vào các ngày thứ 7 hàng tuần.

- Địa điểm: Phòng Quản lý Đào tạo – CTHSSV

2. Giấy tờ cần xuất trình khi nhận bằng:

a. Trường hợp HSSV đến nhận trực tiếp: Chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, biên lai đóng lệ phí làm bằng.

b. Trường hợp HSSV không trực tiếp đến nhận bằng nhờ người khác nhận thay:

Người nhận thay phải xuất trình:

- Giấy ủy quyền của HSSV được nhận bằng có xác nhận của chính quyền địa phương;

- Chứng minh nhân dân của người ủy quyền và người được ủy quyền;

- Biên lai đóng lệ phí làm bằng

Chú ý: Để nhận bằng tốt nghiệp, HSSV phải bổ sung đầy đủ các loại hồ sơ thiếu như khoa đã thông báo.

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết