Nhận chứng chỉ quốc gia A,B Anh văn - Tin học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN
KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

THÔNG BÁO

V/V NHẬN CHỨNG CHỈ QUỐC GIA A-B ANH VĂN-TIN HỌC

Khoa Kế toán Kiểm toán thông báo đến các học sinh, sinh viên đã đạt chứng chỉ AV-TH trong các kỳ thi do Trung tâm Ngoại ngữ Tin học tổ chức vui lòng đến nhận chứng chỉ theo thời gian sau:

Thời gian nhận chứng chỉ: 10/3/2015 đến 28/3/2015 vào các ngày thứ 5,6,7 hàng tuần

Kỳ thi: tất cả các kỳ thi

Lưu ý:

- Mang theo giấy CMND hoặc thẻ SV.

- Giấy chứng nhận Test và Giấy chứng nhận chuẩn đầu ra học viên không cần nhận lại (Giấy sẽ được chuyển trực tiếp về phòng QLĐT&CTHSSV để lưu hồ sơ tốt nghiệp)

- Học sinh, sinh viên không nhận chứng chỉ theo thời gian trên, mọi thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

Long An, ngày 20 tháng 03 năm 2015  
Thư ký khoa                  

 

(Đã ký)                         

Huỳnh Thị Thúy                 

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết