Kế toán- kiểm toán học gì?

          Kế toán – kiểm toán học gì ?

          Trong bất kỳ quốc gia nào, ở các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế ... kế toán bao giờ cũng có vai trò đặc biệt quan trọng. Công tác kế toán ở các doanh nghiệp Việt Nam là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức.

          Kế toán là một ngành nghề rất phổ biến và có tính ổn định cao. Đây là ngành không chạy theo xu hướng thời thượng vì bất kỳ một doanh nghiệp nào, thuộc bất kỳ lĩnh bực nào cũng cần ít nhất một nhân viên kế toán, vì vậy cơ hội việc làm cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp của ngành này rất cao. Mặc khác, một thuận lợi của ngành kế toán là có thể làm việc ở bất kỳ lĩnh vực nào thuộc khối ngành kinh tế như tài chính, kinh doanh, nhưng ngược lại những người học khác khó có thể làm kế toán. Như vậy, kế toán là gì? Thực hiện những công việc gì?

          Định nghĩa về kế toán?

          Kế toán có thể hiểu theo một cách đơn giản, kế toán là việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức: một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân, ...

          Có thể hiểu theo định nghĩa chuyên ngành như sau: kế toán là nghệ thuật thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản (hay là toàn bộ thông tin về tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính) trong doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho việc ra những quyết định về kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả của các hoạt động trong doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán.

          Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định k tạo thành hệ thống kế toán.

          Chức năng của hệ thống kế toán bao gồm:

• Quan sát, thu nhận và ghi chép một cách có hệ thống hoạt động kinh doanh hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh tế khác.

• Phân loại các nghiệp vụ kinh tế và các sự kiện kinh tế thành các nhóm và các loại khác nhau, việc phân loại này có tác dụng giảm được khối lượng lớn các chi tiết thành dạng cô đọng và hữu dụng.

• Tổng hợp các thông tin đã phân loại thành các báo cáo kế toán đáp ứng yêu cầu của người ra quyết định.

          Kế toán là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Từ quản lý ở phạm vi từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến quản lý ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế đều cần đến kế toán.

          Từ khái niệm kế toán là gì, chúng ta có thể xác định được đối tượng của kế toán chính là sự hình thành, biến động của tài sản mà kế toán cần phải phản ánh, được thể hiện ở hai mặt là tài sản và nguồn vốn trong quá trình hoạt động của đơn vị.

          Kế toán được chia thành hai loại:

• Kế toán công: là kế toán tại những đơn vị hoạt động không có tính chất kinh doanh, không lấy doanh lợi làm mục đích hoạt động như các tổ chức đoàn thể, các tổ chức nhà nước ...

• Kế toán doanh nghiệp: là loại kế toán ở các doanh nghiệp, hoạt động với mục tiêu chính là kinh doanh sinh lời.

          Ngành kế toán học những gì?

          Ngành kế toán có thể chia thành nhiều ngành chuyên sâu như: kế toán doanh nghiệp, kế toán công, kế toán ngân hàng ...

          Sinh viên kế toán được cung cấp kiến thức về khung pháp lý của kế toán kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế; các quy định về đạo đức nghề nghiệp của kế toán kiểm toán; kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán: tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

          Các môn phục vụ cho kế toán: nguyên lý kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán chi phí, phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuế, hệ thống thông tin kế toán, ...

          Học kế toán ra trường làm gì, làm ở đâu?

          Kế toán là một bộ phận không thể thiếu ở bất kỳ các doanh nghiệp, tổ chức. Vì vậy, thị trường việc làm của ngành này rất rộng lớn. Hãy làm một phép tính nhỏ: hiện nay nước ra có khoảng 500 000 doanh nghiệp, trung bình mỗi doanh nghiệp cần từ 3-5 kế toán viên. Như vậy cơ hội việc làm của ngành này quả là rất mênh mông.

          Ngoài các doanh nghiệp (hoạt động vì mục đích lợi nhuận như: công ty cổ phẩn, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng, bảo hiểm, ...), bạn có thể làm việc trong các đơn vị công – các đơn vị hoạt động không vì mục đích lợi nhuận như các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện ...

          Xét theo đối tượng sử dụng thông tin, bạn có thể làm kế toán tài chính với mục đích cung cấp thông tin ra bên ngoài doanh nghiệp cho các cơ quan quản lý nhà nước (thuế, thống kê, kế hoạch đầu tư); cho các nhà đầu tư, ngân hàng, cổ đông ... hoặc làm kế toán quản trị để cung cấp thông tin cho chính những người quản lý ở đơn vị bạn.

          Theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự thì ngành kế toán luôn ở vị trí "khát" nguồn nhân lực. Cánh cửa cơ hội nghề nghiệp luôn rộng mở cho những ai có đam mê theo đuổi ngành học có sức hút này.

          Để làm nghề kế toán, bạn cần trang bị những phẩm chất gì?

• Trung thực: kế toán viên phải cung cấp các thông tin trung thực về hoạt động tài chính của đơn vị về đối tượng sử dụng thông tin để ra quyết định đúng đắn.

• Cẩn thận: nghề này luôn gắn liền với tài liệu, sổ sách, giấy tờ chứa đựng những con số "biết nói" về tình hình tài chính của đơn vị vì vậy kế toán viên phải cẩn thận trong việc giữ gìn tài liệu cũng như tính toán những con số để làm sao chúng "nói" đúng nhất với người sử dụng thông tin.

• Ngoài ra, nghề này cần có sự năng động, sáng tạo, có kiến thức tổng hợp để phân tích đánh giá tham mưu cho người sử dụng thông tin để ra các quyết định đúng đắn.

          Tại sao nên học kế toán tại DLA?

          Trường đã trang bị một cơ sở vật chất khá hiện đại với đầy đủ phòng học, thư viện điện tử, thiết bị điện tử ...nhằm tạo cho sinh viên một môi trường học tập đầy đủ nhất.

          Đội ngũ giảng viên với mức học vị tiến sĩ, thạc sĩ, có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm đến từ các trường đại học lớn ở TP. Hồ Chí Minh.

          Chương trình học được thiết kế và xây dựng bao gồm chương trình đào tạo chuẩn và bổ sung kiến thức như: sơ đồ tư duy, hệ thống thông tin thông minh, phương pháp tìm kiếm và khai thác dữ liệu, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nói chuyện trước đám đông, kỹ năng thuyết phục người khác, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng nắm bắt và giải quyết vấn đề.

 

TS Nguyễn Kim Chung (người đứng) – Trường Khoa Kế toán Kiểm toán, ThS. Phạm Diệp Ba, Phó Trưởng Khoa Kế toán Kiểm toán sinh hoạt thực tập cho sinh viên

          Khi theo học kế toán, ngoài những kiến thức được học tại giảng đường, nhà trường còn tạo điều kiện cho sinh viên tiếp thu những kiến thức mới thông qua các hội thảo chuyên đề về kế toán tài chính; các lớp ngắn hạn giúp sinh viên thực hành các nghiệp vụ kế toán thực tế, sát với tình hình làm kế toán tại các doanh nghiệp, cập nhật các thông tư, nghị định mới ban hành ... tất cả các kiến thức này giúp trang bị cho sinh viên kiến thức vững chắc khi bắt đầu đi làm thực tế.

Ban Thông Tin

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết