Đào tạo Đại học ngành Kiến trúc công trình

dla-kien-truc-cong-trinh-introKiến trúc sư được trang bị những kiến thức cơ bản rộng, kiến thức chuyên môn cần thiết đáp ứng được các nhu cầu của thực tiễn của môi trường kinh tế- xã hội, có khả năng thiết kế, tư vấn, tham gia lập và quản lý các dự án xây dựng các công trình ...

Xem tiếp...

Đào tạo cao học ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Đào tạo người học đạt trình độ Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ kĩ thuật xây dựng nắm vững lỹ thuyết, có kỹ năng thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, có phương pháp luận nghiên cứu khoa học kỹ thuật tốt, có năng lực áp dụng lý thuyết vào ...

Xem tiếp...

Đào tạo Đại học, Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Đào tạo người học có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn vững chắc, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo trong việc giải quyết những vấn đề thuộc ...

Xem tiếp...

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

   Diễn đàn

   Học tập trực tuyến

Liên kết