Giới thiệu về Khoa Kiến trúc xây dựng (tiếp theo)

dla-gioi-thieu-khoa

Khoa Kiến trúc Xây dựng là đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. Sau gần 10 năm thành lập Khoa đã đào tạo ra những thế hệ kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư đáp ứng nhu cầu của tỉnh nhà

Xem tiếp...

Sứ mạng và tầm nhìn

dla-su-mang-tam-nhin-introKhoa Kiến trúc – Xây dựng Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An được thành lập cùng với sự ra đời của Nhà trường với sứ mạng: huy động nguồn lực trong xã hội, tham gia đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu của phát triển xã hội ...

Xem tiếp...

Giới thiệu về khoa Kiến trúc xây dựng

dla-gioi-thieu-khoaKhoa Kiến trúc - Xây dựng được thành lập vào năm 2007- Cùng với sự thành lập của Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An, với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn nhiều kinh nghiệm, cơ sở vật chất đầy đủ, cùng với sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp về lĩnh vực xây dựng...

Xem tiếp...

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

   Diễn đàn

   Học tập trực tuyến

Liên kết