Một số đề tài nghiên cứu khoa học

1. Phân tích việc lựa chọn loại móng và độ sâu đặt móng cho móng nông của những công trình dân dụng liền kề không đồng thời trong đô thị.

Mục đích nghiên cứu:
Giải quyết sự hợp lý cho việc xây dựng liền kế trong đô thị. Tránh những sự cố do sự xây dựng không đồng thời. Sinh viên có được kiến thức sâu sắc về thiết kế nền móng công trình hợp lý

2. Tính sức chịu tải của nền đất cho móng nông trong điều kiện nền đất có mực nước ngầm cao hơn đáy móng

Mục đích nghiên cứu:
Phân tích cụ thể về ảnh hưởng của tính đẩy nổi đối với đất nền, kết cấu móng và tải trọng công trình Sinh viên có được kiến thức sâu sắc về thiết kế nền móng công trình hợp lý

3. Phân tích giải pháp kết cấu hợp lý cho móng nông lệch tâm

Mục đích nghiên cứu:
Phân tích cụ thể về giải pháp kết cấu móng lệch tâm đối với đất nền, kết cấu móng và tải trọng công trình Sinh viên có được kiến thức sâu sắc về thiết kế nền móng công trình hợp lý

4. Phân tích điều kiện chịu lực và ổn định của nền và móng trụ điện hạ thế

Mục đích nghiên cứu:
Phân tích cụ thể về ảnh hưởng kết cấu móng trụ điện hạ thế đối với đất nền, kết cấu móng và tải trọng công trình Sinh viên có được kiến thức sâu sắc về thiết kế nền móng công trình hợp lý

5. Phân tích các loại sơ đồ tính kết cấu dầm trong các loại công trình xây dựng

Mục đích nghiên cứu:
Phân tích cụ thể về ảnh hưởng của tính đẩy nổi đối với đất nền, kết cấu móng và tải trọng công trình Sinh viên có được kiến thức sâu sắc về thiết kế nền móng công trình hợp lý


Chia sẻ thông tin:  

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

   Diễn đàn

   Học tập trực tuyến

Liên kết