Thay đổi lịch giảng dạy trả nợ hè năm học 2013-2014 môn Kiến trúc dân dụng

Khoa Kiến trúc xây dựng thông báo đến sinh viên về việc thay đổi lịch giảng dạy trả nợ hè năm học 2013-2014 môn Kiến trúc dân dụng từ thứ 2 sang thứ 6 áp dụng từ thứ 2 (07/7/2014) đến kết thúc môn.

Link: Xem trước  ;  Tải về

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

   Diễn đàn

   Học tập trực tuyến

Liên kết