Thông báo thời gian nộp Báo cáo thực tập và Đồ án tốt nghiệp

KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

THÔNG BÁO

(Về thời gian nộp Báo cáo thực tập và Đồ án tốt nghiệp)

     Khoa KTXD thông báo lớp 13LXD +13LCXD về thời gian nộp và bảo vệ báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp như sau:

    1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp

    • Thời gian nộp: 06/4/2015
    • Thời gian bảo vệ: dự kiến ngày 18/4/2015
    • Lưu ý: File vẽ Acad nộp về địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    2. Đồ án tốt nghiệp

    • Thời gian nộp: 27/4/2015
    • Thời gian bảo vệ: dự kiến ngày 13/5/2015

    Lưu ý: Đề nghị Sinh Viên nộp báo cáo thực tập và đồ án tốt nghiệp đúng thời gian quy định quá thời gian trên phải làm lại đợt sau.

     

Long An, ngày 25 tháng 3 năm 2015

Thư ký khoa            

(đã ký)                

 

Thái Thị Kim Thoa        

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

   Diễn đàn

   Học tập trực tuyến

Liên kết