Viết phiếu xét dự thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2015

KHOA KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

THÔNG BÁO

(V/v viết phiếu xét dự thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2015)

     Để chuẩn bị xét dự thi tốt nghiệp vào tháng 06 năm 2015. Nay khoa Kiến Trúc Xây Dựng thông báo đến sinh viên lớp 13LXD và tất cả sinh viên các khóa cũ đã thi tốt nghiệp nhưng không đạt và chưa thi tốt nghiệp liên hệ với khoa để viết phiếu xét dự thi tốt nghiệp.

     Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/05/2015. Quá thời gian trên khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào.

     Địa điểm: Văn phòng khoa Kiến Trúc Xây Dựng

    

Long An, ngày 02 tháng 05 năm 2015

Thư ký khoa            

(đã ký)                

 

Thái Thị Kim Thoa        

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

   Diễn đàn

   Học tập trực tuyến

Liên kết