Thông báo về việc thi tốt nghiệp hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông đợt 2 năm 2014

Căn cứ kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông đợt 2 năm 2014. Phòng Quản lý đào tạo - CTHSSV thông báo đến Quý Khoa, Ban và toàn thể sinh viên thời gian thi tốt nghiệp các môn như sau:

Link: Tải về

 


Chia sẻ thông tin:

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

   Diễn đàn

   Học tập trực tuyến

Liên kết