Thông báo thay đổi lịch giảng dạy của giảng viên khoa TCNH

Thay đổi lịch giảng dạy các lớp 13CTC như sau:

Link: tải về

  


Chia sẻ thông tin:  

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

   Diễn đàn

   Học tập trực tuyến

Liên kết