Trường DLA tổ chức bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp khóa 01

Trong 2 ngày 17 và 24-7-2016, Khoa Kiến trúc – Xây dựng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp khóa 01 cho 41 học viên.

Học viên bảo vệ đề cương trước hội đồng
Học viên bảo vệ đề cương trước hội đồng

Hội đồng bảo vệ đề cương gồm HĐ 1: PGS.TS Trương Tích Thiện – CT HĐ; TS. Nguyễn Ngọc Phúc – Thư ký; TS. Lê Trung Phong- UV; TS. Phạm Văn Hùng- UV; TS. Nguyễn Kế Tường – UV. HĐ 2 gồm TS. Lê Đình Kỳ - Trưởng Khoa KTXD, Chủ tịch hội đồng; TS. Đỗ Đại Thắng - Thư ký, Ủy viên HĐ; TS. Lê Văn Pha: Ủy viên HĐ; TS. Hà Duy Khánh - Ủy viên HĐ; TS Trần Tuấn Kiệt - Ủy viên HĐ.

Hội đồng định hướng cho học viên chỉnh sửa, bổ sung đề cương để phù hợp với chuyên ngành đào tạo và đánh giá thông qua các đề tài đạt yêu cầu. Qua thời gian học tập, các học viên đã cố gắng nỗ lực để hoàn thành các nội dung trong chương trình đào tạo và chuẩn bị cho luận văn. Chúc cho các học viên sẽ hoàn thành luận văn với kết quả tốt nhất ghi nhận những phấn đấu không ngừng nghỉ của mình trong học tập và công tác.

Hoàng Hiệp – Thanh Giác

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

   Diễn đàn

   Học tập trực tuyến

Liên kết