• Sinh viên Khoa Kiến trúc xây dựng
  • Kiến trúc sáng tạo
  • Trãi nghiệm từ thực tế
  • Sinh viên Khoa Kiến trúc xây dựng
  • Lễ tốt nghiệp

   Xem tất cả

Giới thiệu về Khoa Kiến trúc xây dựng (tiếp ...

Khoa Kiến trúc Xây dựng là đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long ...

 
   

   Xem tất cả

Đào tạo Đại học ngành Kiến trúc công trình

Kiến trúc sư được trang bị những kiến thức cơ bản rộng, kiến thức chuyên môn cần thiết đáp ứng ...

 
   

   Xem tất cả

Tham quan Làng Sen

Sáng ngày 10-9-2016 sinh viên lớp 14KI và 15KI Khoa Kiến trúc Xây dựng – Trường Đại học Kinh ...

   Xem tất cả

Các loại biểu mẫu đồ án tốt nghiệp

Khoa Kiến trúc xây dựng thông báo đến sinh viên các loại biểu mẫu đồ án tốt nghiệp: Đơn đăng ...

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

   Diễn đàn

   Học tập trực tuyến

Liên kết