Giá trị và tầm nhìn

gia tri va tam nhin

Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 143 QĐ/ĐHLA ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. Hiện nay đội ngũ Giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của Khoa rất hùng hậu với số lượng khoảng chừng 50 giảng viên (kể cả những giảng viên nước ngoài...

Xem tiếp...

Khoa Ngoại ngữ –Foreign languages department

le-tot-nghiep-07eg introKhoa Ngoại Ngữ được thành lập theo Quyết định số 143 QĐ/ĐHLA ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An với chức năng và nhiệm vụ đào tạo như sau (Foreign Language Department was founded according to the Decision 143 QĐ/ĐHLA signed by Dr. Le Dinh Vien...

Xem tiếp...

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết