Một số biểu mẫu thực tập tốt nghiệp

bieu mau thuc tap tot nghiepKhoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo đến sinh viên về các biểu mẫu cần thiết thực tập tốt nghiệp: kế hoạch thực tập, quy đình bìa báo cáo, các mẫu thực tập tốt nghiệp, sổ nhật ký thực tập, thư mới thiệu, phiếu theo dõi tiến độ,...

Xem tiếp...

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết