• CLB Tiếng Anh 2015
  • CLB Tiếng Anh 2015
  • CLB Tiếng Anh 2015
  • CLB Tiếng Anh 2015
  • CLB Tiếng Anh 2015
  • CLB Tiếng Anh 2015
  • CLB Tiếng Anh 2015

   Xem tất cả

Giá trị và tầm nhìn

Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 143 QĐ/ĐHLA ngày 25 tháng 6 năm 2008 của ...

Tin liên quan:
 
   

   Xem tất cả

Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành ...

Ngày 19-8-2017, Khoa Liên kết Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An ...

   Xem tất cả

Kỳ Thi Thử IELTS Do IDP Education Tổ chức ...

Thi thử IELTS là một trong những bước đầu tiên của quá trình ra đề thi IELTS. Tất cả các đề ...

   Xem tất cả

Một số biểu mẫu thực tập tốt nghiệp

Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo đến sinh viên về các ...

Tin liên quan:

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết