Tài chính ngân hàng - Mạch máu cho phát triển bền vững

dla taichinhnganhang

Khoa Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An ra đời từ những ngày đầu thành lập trường. Nhiệm vụ chính của Khoa là thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học ngành Tài chính Ngân hàng

Xem tiếp...

Thư ngõ

dla taichinhnganhangTrải qua hơn 4 năm thành lập trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Khoa Tài chính Ngân hàng (TCNH) cũng hình thành từ ấy. Qua 4 năm đào tạo, Khoa TCNH đã, đang và không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, số lượng sinh viên của Khoa TCNH luôn chiếm tỷ lệ khá cao

Xem tiếp...

Giới thiệu khoa Tài chính Ngân hàng

dla taichinhnganhangNhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ngày càng cao, cùng với sự hìnhthành của trường Đại học kinh tế Công nghiệp Long An, Khoa Tài chính Ngân hàng cũng được hình thành theo Quyết định số 143 QĐ/ĐHLA ngày 25 tháng 6 năm 2008

Xem tiếp...

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết