Thông báo viết phiếu xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2014

dla-thong-baoĐể chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2014, Khoa Tài chính Ngân hàng thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học khóa 1,2 và hệ Cao Đẳng khóa 2,3 đã HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH HỌC nhưng chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp trước đợt 2 năm 2014. Nếu đến nay đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp

Xem tiếp...

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết