Thông báo thay đổi lịch học, lịch tăng giờ, nghỉ giảng

  • In bài này

Khoa Tài chính ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo thay đổi lịch học đến sinh viên như sau:

Link: Xem trước   ;   Tải về