Viết phiếu xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

THÔNG BÁO

(V/v viết phiếu xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015)

    Để chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015, Khoa Tài chính Ngân hàng thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học khóa 1,2 và hệ Cao Đẳng khóa 3 đã HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH HỌC nhưng chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp trước đợt 2 năm 2015. Nếu đến nay đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp (Trình độ B Anh văn, B Tin học đối với hệ Đại học; Trình độ B Anh văn, A Tin học đối với hệ Cao Đẳng) thì liên hệ khoa viết phiếu xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015.

     Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/05/2015.

     Sau khoảng thời gian trên những sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 nhưng không liên hệ khoa viết phiếu xét tốt nghiệp sẽ không được xét tốt nghiệp theo quy định.

    

Long An, ngày 18 tháng 05 năm 2015

Thư ký khoa            

(đã ký)                

 

Nguyễn Thị Kiều Oanh    

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết