Ôn thi tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối Khoa Tài chính Ngân hàng

Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp vào cuối tháng 5-2014, Khoa Tài chính Ngân hàng đã tiến hành ôn thi tốt nghiệp cho gần 250 sinh viên năm cuối thuộc hệ đại học và liên thông các lớp 10TC1, 10TC2 và 12LTC.

on-thi-tot-nghiep-2014 (1)

TS. Đoàn Thị Hồng- Phó Hiệu trưởng -Trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng hướng dẫn ôn tập môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại cho sinh viên lớp 12LTC

Trong thời gian ôn tập, sinh viên được hệ thống lại những kiến thức chuyên ngành đã được học, giới hạn chương trình và những lưu ý cần thiết cho kỳ thi đầy cam go sắp tới. Đồng thời, sinh viên cần phải ôn tập thật tốt và tập trung cao độ cho kỳ thi tốt nghiệp.

on-thi-tot-nghiep-2014 (4)

Sinh viên tập trung nghe hướng dẫn ôn tập

Được biết, sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng sẽ thi tốt nghiệp 3 môn gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tiền tệ & Ngân hàng và Nghiệp vụ ngân hàng thương mại.

Ban Thông tin (thực hiện)

Lịch thi cụ thể:
Sáng và chiều ngày 28-5-2014: thi các môn chuyên ngành
Sáng 29-5-2014: thi môn khoa học Mác Lênin

   Thời khóa biểu

   Lịch thi

   Kết quả thi

   Biểu mẫu

   Thông tin tốt nghiệp

   Việc làm - Thực tập

   Tài liệu

Liên kết