Thông báo về việc thi tốt nghiệp hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông đợt 2 năm 2014

dla-thong-baoCăn cứ kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông đợt 2 năm 2014. Phòng Quản lý đào tạo - CTHSSV thông báo đến Quý Khoa, Ban và toàn thể sinh viên thời gian thi tốt nghiệp các môn như sau:

Xem tiếp...

Liên kết